Duomenų apsauga

Ačiū, kad apsilankėte mūsų interneto svetainėje. Mums rūpi Jūsų asmens duomenų apsauga, labai rimtai tai vertiname ir stengiamės Jums internetu ne tik pateikti platų pasiūlymą, bet ir užtikrinti Jūsų teisę patiems spręsti dėl informacijos pateikimo. Teisinis duomenų apsaugos pagrindas, visų pirma, yra Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau - BDAR).

KADA RENKAME, TVARKOME IR NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Šioje interneto svetainėje mūsų atliekamą duomenų tvarkymą iš esmės galima suskirstyti į dvi kategorijas:

 • apdorodami žinutes arba nekilnojamojo turto pasiūlymus ir paieškos rezultatus, tvarkome visus šiuo tikslu reikalingus duomenis. Jeigu įtraukiami išoriniai paslaugų teikėjai, pvz., IT paslaugų teikėjai, jiems perduodami reikiamos apimties duomenys ir jie juos tvarko pagal paskirtį;
 • atidarius mūsų interneto svetainę, Jūsų naudojamas įrenginys ir mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Tokiu būdu surinkta informacija naudojama siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės veikimą arba rodyti reklamą Jūsų įrenginio naršyklėje.

Kontaktinės anketos / bendravimas el. paštu / telefono skambučiai

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate užpildydami kontaktines anketas, telefonu arba el. paštu, tvarkome konfidencialiai. Jūsų duomenis naudojame tik pagal paskirtį – atsakyti į Jūsų užklausą. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Šiuo atveju mūsų ir Jūsų vienodas duomenų tvarkymo (teisėtas) interesas sutampa su tikslu atsakyti į Jūsų užklausas, išspręsti kilusias problemas ir įgyti bei didinti Jūsų, kaip kliento ir mūsų interneto svetainės vartotojo, pasitenkinimą.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Iš esmės duomenys tretiesiems asmenims neperduodami. Išimties tvarka duomenis tvarko mūsų užsakymu pasitelkti duomenų tvarkytojai. Jie kruopščiai atrenkami, be to, mes juos tikriname ir įpareigojame laikytis BDAR 28 straipsnio.

Taip pat nagrinėjant Jūsų užklausą gali prireikti Jūsų užklausos ištraukas perduoti sutarties partneriams (pvz., tam tikrų gaminių tiekėjams). Tokiais atvejais pateikiami anoniminiai užklausos duomenys, kad tretieji asmenys jų nesusietų su Jumis. Jeigu atskirais atvejais reikėtų perduoti Jūsų asmens duomenis, apie tai Jus iš anksto informuosime, kad suteiktumėte mums savo sutikimą dėl duomenų perdavimo.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Visus asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate užklausose (išreikšdami paskatinimą, pagyrimą arba kritiką) per šią interneto svetainę arba el. paštu, ne vėliau kaip per 90 dienų nuo pateikto galutinio atsakymo mes ištriname arba saugome anonimiškai. Kaip matyti iš praktikos, paprastai 90 dienų po mūsų atsakymo pateikimo daugiau klausimų nebegauname.

Mūsų interneto svetainės paleidimas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Atidarius mūsų interneto svetainę, Jūsų naudojamo įrenginio naršyklė automatiškai ir be Jūsų veiksmų į mūsų interneto svetainės serverį persiunčia

 • užklausą pateikusio prie interneto prijungto įrenginio IP adresą;
 • prieigos datą ir laiką;
 • atidaryto failo pavadinimą ir URL;
 • interneto svetainę / taikomąją programą, iš kurios įvyko prieiga („Referrer URL“);
 • Jūsų naudojamą naršyklę ir galutinio įrenginio operacinę sistemą bei prieigos teisių teikėjo („Acces Provider“) pavadinimą

ir šiuos duomenis laikinai išsaugo žurnalo faile šiais tikslais:

 • kad būtų užtikrintas sklandus ryšio užmezgimas;
 • kad būtų užtikrintas patogus mūsų interneto svetainės / taikomosios programos naudojimas;
 • kad būtų įvertintas sistemos saugumas ir stabilumas.

Teisinis IP adreso tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas remiasi minėtais duomenų tvarkymo tikslais.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Iš esmės šie duomenys tretiesiems asmenims neperduodami.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys saugomi 30 dienų ir paskui automatiškai ištrinami.

PRISISTATYMAS INTERNETE IR INTERNETO SVETAINĖS TOBULINIMAS

Slapukai. Bendroji informacija

Remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, savo interneto svetainėje naudojame vadinamuosius slapukus. Mūsų interesas tobulinti savo interneto svetainę laikomas teisėtu pagal minėtą nuostatą. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, įrašomi Jūsų įrenginyje (nešiojamajame kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.), Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Slapukai Jūsų įrenginyje nepadaro jokios žalos, neturi virusų ar kitokios kenksmingos programinės įrangos. Slapuke išsaugoma informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu įrenginiu. Vis dėlto, tai nereiškia, kad mes tiesiogiai sužinome Jūsų tapatybę. Slapukai pirmiausiai naudojami tam, kad Jums būtų patogiau naudoti mūsų interneto svetainę. Mes naudojame vadinamuosius sesijos slapukus, padedančius atpažinti, kad tam tikrus mūsų interneto svetainės puslapius jau esate aplankę arba kad jau esate prisijungę prie savo paskyros. Išėjus iš mūsų interneto svetainės, jie automatiškai ištrinami. Be to, siekdami patogumo vartotojams, taip pat naudojame laikinuosius slapukus, kurie Jūsų įrenginyje saugomi tam tikrą nustatytą laikotarpį. Jums dar kartą apsilankius mūsų puslapyje, norint pasinaudoti mūsų paslaugomis, automatiškai atpažįstama, kad Jūs pas mus jau lankėtės anksčiau ir kokias įvestis bei nustatymus atlikote, kad jų nereikėtų įvesti dar kartą.

Be to, slapukus mes naudojame rinkti statistiniams duomenims apie mūsų interneto svetainės naudojimą, siekdami pagerinti siūlomą turinį ir rodyti specialiai Jums pritaikytą informaciją. Jums dar kartą apsilankius mūsų puslapyje, šie slapukai sudaro galimybę mums automatiškai atpažinti, kad jau esate lankęsi anksčiau. Po tam tikro nustatyto laikotarpio šie slapukai automatiškai ištrinami. Daugelis naršyklių slapukus priima automatiškai. Vis dėlto, savo naršyklę galite nustatyti taip, kad Jūsų kompiuteryje nebūtų įrašomi slapukai arba, prieš sukuriant naują slapuką, visada būtų pranešama. Visiškai deaktyvavę slapukus, negalėsite naudotis visomis mūsų interneto svetainės funkcijomis.

Naudojamų slapukų suvestinę, kitus duomenis (pvz., apie saugojimo trukmę) ir informaciją apie galimybes atšaukti sutikimą rasite mūsų Slapukų nuostatose.

„Google Analytics“

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, norėdami sukurti poreikius atitinkančią struktūrą ir nuolat tobulinti savo interneto svetaines, mes naudojame „Google Inc.“ („Google“) žiniatinklio analizės paslaugą „Google Analytics“. Mūsų teisėtas interesas kyla iš nurodytų tikslų. Šiomis aplinkybėmis sukuriami pseudoniminiai naudojimo profiliai ir įdiegiami slapukai. Slapukas renka šiuos duomenis apie tai, kaip naudojate šią interneto svetainę:

 • naršyklės tipas ir versija;
 • naudojama operacinė sistema;
 • nuorodos URL adresas (anksčiau lankytas puslapis);
 • besikreipiančiojo pagrindinio kompiuterio pavadinimas (IP adresas);
 • serverio užklausos laikas.

Ši informacija naudojama vertinant mūsų interneto svetaines, rengiant ataskaitas apie interneto svetainėje atliktus veiksmus ir teikiant kitas paslaugas, susijusias su interneto svetainės ir paties interneto naudojimu, siekiant atlikti rinkos tyrimus ir sukurti poreikius atitinkančią šių interneto puslapių struktūrą. IP adresai anonimizuojami, kad nebūtų įmanoma jų niekam priskirti (vadinamasis IP maskavimas).

Atitinkamai nustačius savo naršyklės programinę įrangą, slapukai nebus įdiegiami. Vis dėlto, pranešame, kad tokiu atveju galėsite naudotis ne visomis šios interneto svetainės funkcijomis. Be to, norėdami, kad slapukų surinkta ir su Jūsų lankymusi puslapyje susijusi informacija (įskaitant Jūsų IP adresą) nebūtų perduota ir apdorojama „Google“, atsisiųskite ir įdiekite šį naršyklės įskiepį. Kitas variantas, ypač tinkamas mobiliuosiuose įrenginiuose, – užuot įdiegę naršyklės įskiepį, paspauskite šią nuorodą, kad „Google Analytics“ nerinktų duomenų. Įdiegiamas „Opt-Out“ slapukas, kad ateityje Jums apsilankius šioje interneto svetainėje Jūsų duomenys nebūtų renkami. „Opt-Out“ slapukas galioja tik šiai naršyklei ir tik mūsų interneto svetainei. Jis įrašomas Jūsų įrenginyje. Šioje naršyklėje ištrynus slapukus, „Opt-Out“ slapuką reikės įrašyti iš naujo. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, susijusią su „Google Analytics“, rasite „Google Analytics“ interneto svetainėje.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Slapukų surinkti duomenys perduodami į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugojami. Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus siejamas su kitais „Google“ duomenimis. Šie duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims, jeigu to reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba jeigu tretieji asmenys šiuos duomenis tvarko pagal užsakymą (paslaugų teikimo sutartį, pvz.).

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Anonimizavus Jūsų asmens duomenis, nustatyti Jūsų tapatybės nebegalima. „Google Analytics“ duomenų pagrindu parengtose ataskaitose nuorodų į asmenį (konkretų individą) nebėra.

NE ES ŠALYSE ESANTYS GAVĖJAI

Gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, Jūsų duomenų neperduodame, išskyrus „Google Analytics“ skyriuje nurodytus duomenų tvarkymo nuostatas. „Google Analytics“ skyriuje nurodytos duomenų tvarkymo nuostatos taikomos duomenis perduodant į serverius, priklausančius mūsų pasitelktiems duomenų sekimo ir tikslinės reklamos nukreipimo technologijų teikėjams. Šie serveriai yra JAV. Duomenys perduodami pagal duomenų apsaugos, vadinamos „Privacy Shield“, principus ir Europos Komisijos vadinamąsias standartines sutarčių sąlygas.

KOKIOS MANO TEISĖS MANO DUOMENŲ TVARKYMO ATŽVILGIU?

Apžvalga

Be teisės atšaukti Jūsų mums duotus sutikimus, Jūs taip pat, esant atitinkamoms galiojančiuose teisės aktuose numatytoms sąlygoms, turite šias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;
 • teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;
 • teisę apriboti jūsų duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;
 • teisę į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį;
 • teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

Teisė susipažinti su duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį

Pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį turite teisę prašyti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais Jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:

 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;
 • gavėjus ar gavėjų, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys, kategorijas;
 • planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;
 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai;
 • kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turimą informaciją apie jų šaltinius;
 • BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuoti apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su Jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, ir pateikdami papildomą pareiškimą.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su Jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
 • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį;
 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;
 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paskelbėme viešai ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimas technologijas ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės pagrįstų veiksmų, kad Jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume, jog Jūs paprašėte, kad ir jie ištrintų visas nuorodas į tuos asmens duomenis arba jų kopijas.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume Jūsų domenų tvarkymą, tais atvejais, kai:

 • Jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašote apriboti jų naudojimą;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus arba,
 • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis.

Teisė į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnį

Turite teisę susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, bei mūsų nekliudomi persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai:

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą, turite teisę prašyti, kad asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra BDAR 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galite nesutikti dėl su konkrečiu Jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju, pagal BDAR, atsižvelgti į tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai Jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų Jūsų sveikatai ar gyvybei. Be to, turite  galimybę kreiptis į „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ prižiūrinčią kompetentingą instituciją arba į „Lidl Digital International GmbH & Co. KG“ duomenų apsaugos pareigūną.

UŽ TVARKYMĄ ATSAKINGO DUOMENŲ VALDYTOJO PAVADINIMAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS IR ĮMONĖS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINIAI DUOMENYS

Duomenų valdytojas yra UAB „Lidl Lietuva“, įmonės adresas – Viršuliškių skg. 34, LT – 05132, Vilnius, juridinio asmens kodas 111791015, kuriam interneto svetainės www.realestate-lidl.lt atžvilgiu atstovauja paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas. Su juo susisiekti galima aukščiau nurodytu adresu, laišką adresuojant duomenų apsaugos pareigūnui, arba el. paštu duomenuapsauga@lidl.lt.