Autorių teisės

Šią svetainę administruoja:

UAB „Lidl Lietuva“ 
Viršuliškių skg. 34-1 
LT-05132 Vilnius 

Įmonės kodas 111791015
PVM mokėtojo kodas LT117910113

Įregistruota LR įmonių rejestre 
Rejestro tvarkytojas – VĮ Registrų centras 
V. Kudirkos g.18, LT-03105 Vilnius, Lietuva

Kontaktai 
Nemokamas Tel. 8 800 10011 (skambinkite nemokamai darbo dienomis pirmadieniais – penktadieniais 8:00 - 18:00 val.)

El. paštas info@lidl.lt

Logistikos centras

Erdvės g. 41
Ramučiai
LT-52114, Kauno raj.

Jei ši interneto svetainė turi hipersaitų į trečiųjų asmenų interneto svetaines, tai už šių susietų svetainių turinį atsako tik jų valdytojas. Prieš įrengdama visus saitus, „Lidl“ patikrino, ar nukreipiamųjų puslapių turinyje nėra teisinių pažeidimų. Vis dėlto „Lidl“ neturi įtakos nukreipiamųjų puslapių turiniui, taip pat pabrėžtina, kad „Lidl“ nesisavina (nelaiko savo nuosavybe) hipersaitais susietuose puslapiuose pateikiamos informacijos. „Lidl“ reguliariai tikrina hipersaitais susietus puslapius. Jeigu „Lidl“ pasiekia informacija apie teisinį pažeidimą hipersaitu susietame puslapyje, toks hipersaitais nedelsiant pašalinamas. Už nelegalią, klaidingą ar nevisą informaciją, taip pat žalą, atsiradusią dėl to, kad naudojamasi ar nesinaudojama hipersaitais susietuose puslapiuose esančia informacija, atsako tik jų teikėjas.